חייו האחרים

מרתה והאופניים

שבילים בקמח

טל' 03-9221738    

את ספרי הוצאת קרן ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים המובחרות.
ניתן גם לרכוש ספרים בהנחה ישירות מההוצאה.
פשוט שלחו לנו עם פרטיכם.

מען לדברי דואר: ת.ד. 20585 תל-אביב, 61204